Мобілізація жінок

Згідно з положеннями пункту 11 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу на військовий облік мають стати жінки, які:

 • придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком і закінчили заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність, підлягають взяттю на військовий облік військовозобов’язаних;
 • мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я і віком, крім тих, що зазначені в абзаці першому цієї частини, беруться на військовий облік військовозобов’язаних за їх бажанням.

Військовий облік жінок медичних і фармацевтичних спеціальностей поширюється на:

 • студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями;
 • працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями;
 • безробітних, які здобули відповідну спеціальність. Їм слід ставати на облік самостійно.

 Взяття жінок на військовий облік військовозобов’язаних здійснюється після визначення їхньої придатності до військової служби, внесення персональних даних до Єдиного державного реєстру з подальшим оформленням військово-облікового документа

Жінки-медики та фармацевтки після взяття на військовий облік мають бути готові до наступного:

 • проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов’язок у запасі;
 • виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством;
 • прибувати за викликом відповідного територіального центру комплектування для оформлення військово-облікових документів (посвідчень про приписку до призовних дільниць, військових квитків, тимчасових посвідчень військовозобов’язаних), приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або удосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних;
 • проходити медичний огляд і лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії відповідного ТЦК;
 • вчасно повідомляти інформацію про себе (сімейний стан, стан здоров’я), адреси місця проживання, освіти, місця роботи та посади.

Порушення правил обліку військовозобов’язаних на підприємстві за своїм об’єктом є порушенням законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210−1 КУпАП), за що передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу:

 • для громадян — від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 грн);
 • для посадових осіб — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн).

За вчинення повторного аналогічного порушення протягом року, а також вчинення такого порушення в особливий період, передбачений штраф:

 • для громадян — від двохсот до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 грн);
 • для посадових осіб — від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 грн).

Громадяни, які ухиляються від військового обліку та служби за призовом під час мобілізації, несуть кримінальну відповідальність. Згідно зі ст. 337 Кримінального кодексу України, ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого керівником ТЦК, керівниками відповідних органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки України карається штрафом від 5 100 грн до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Пункт 12 статті 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу передбачає, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави під час дії воєнного стану.

У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу і службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах з чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства і дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає:

 • прийняття в добровільному порядку (за контрактом) і призов на військову службу;
 • проходження військової служби;
 • проходження служби у військовому резерві; виконання військового обов’язку в запасі;
 • дотримання правил військового обліку.

Єдина можлива зміна в законодавстві щодо мобілізації жінок стосується саме пункту 12 статті 1 ЗУ Про військовий обов’язок і військову службу. У ньому зазначено, що жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу або залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час лише в добровільному порядку.